Utbildning ISO 9001 - Lär dig ISO 9001 i praktiken

1 dag (2 halvdagar)

Här får du förståelsen hur ISO 9001:2015 gör företag framgångsrika. Den nya versionen av ISO 9001 ger alla förutsättningar för att ta fram ett ledningssystem som gagnar er verksamhet på alla plan.

Nytt för våren 2022 är att vi valt att dela upp alla våra endagskurser på distans på två halvdagar istället.
 Kursen hålls på förmiddagarna kl. 08.30-12.30.

Datum när kursen går: 

Datum Ort Anmälan
22-23 maj 2023 (2 halvdagar) Distans
31 augusti-1 september 2023 (2 halvdagar) Distans
31 oktober-1 november 2023 (2 halvdagar) Distans
7-8 december 2023 (2 halvdagar) Distans

ISO 9001 utkom under hösten 2015 med en ny utgåva. Våra utbildningar sker nu bara mot ISO 9001:2015

Förändringar i nya ISO 9001: 2015
- Ledningens representant tas bort – hela ledningen ansvarar
- Förstå organisationens sammanhang
- Policy och mål ska överensstämma med organisationens strategiska vägval
- Kvalitet/miljö ska integreras i organisationens verksamhetsprocesser
- Vikten av effektiv ledning ska kommuniceras
- Ledningssystemet ska ge avsett resultat och gynna förbättring
Hjälpa andra ledande befattningshavare att bidra till ett effektivt ledningssystem.


Mål

Ni får direkta exempel på hur man arbetar med processer, ständiga förbättringar och nöjd kundmätningar NKI. Kunskap om förberedelser inför ledningens genomgång. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt hot och möjligheter.
Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga kvalitetsmål som får er verksamhet att utvecklas.

Kursen riktar sig till kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem.

Innehåll

 • bakgrund till ledningssystem
 • genomgång av kraven i ISO 9001:2015
 • de 7 ledningsprinciperna ( två principer har slagits ihop)
 • väsentliga avsnitt i standarden

  – omvärldsanalys, bredare strategiskt grepp (kap 4.1, 4.2)
  – ledningens ansvar, kollektivt ansvar ( kap 5)
  – mål och verksamhetsplaner (kap 6.2)
  – riskbedömning, -hantering (kap 6.1)
  – ändringshantering (kap 6.3)
  – styrning av externa produkter och tjänster (kap 8)

 • identifiering av kritiska framgångs faktorer
  – processer och rutiner
  – produktframtagning
  – mätning, analys och förbättring
 • processer
  – värdeskapande processer
  – processinriktat ledningssystem
  – mätning av processer
 • kundmätningar

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris distans: 5750 kr. exkl. moms. I priset ingår dokumentation.
Pris: 6 700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm kontakta Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på
tel. 0707233870

Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på
tel 0730-45 87 35