Utbildning ISO 14001

- Få ut mer av ert miljöarbete

1 dag (2 halvdagar)

Välkomna till en av marknadens mest uppskattade utbildningar i ISO 14001:2015. Kursen ger dig en grundläggande information om standarden. 

Nytt för våren 2022 är att vi valt att dela upp alla våra endagskurser på distans på två halvdagar istället.
Vi har under våren & hösten 2021 haft möjlighet att erbjuda detta vid vissa kurser och fått otroligt fin respons på det upplägget. Kursen hålls på förmiddagarna kl. 08.30-12.30.

Datum när kursen går:

Datum Ort
27-28 mars 2023 (2 halvdagar) Distans
16-17 maj 2023 (2 halvdagar) Distans
14-15 september (2 halvdagar) Distans
29-30 november (2 halvdagar) Distans

Mål

Vi vill med kursen ge dig en grundläggande miljösyn, en bra grund till ett  hållbart miljöarbete.
Du får en genomgång av alla krav i ISO 14001: 2015 samt hur du tolkar dem i praktiken. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna i 2015 års utgåva.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt
hot och möjligheter (kapitel 4) har ni nytta av i kapitel 6 (Planering).

Vid kartläggningen kan t ex SWOT-analys användas. Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga miljömål.
Utbildningen är teoretisk med flera grupparbeten för att få en djupare förståelse för miljöarbetet.

Kursen riktar sig till miljöchef, miljösamordnare, ledningens representant samt till dig som skall införa ett miljöledningssystem och vill få ut mer av ert miljöarbete.

Svensk Certifierings Utbildning ISO 14001 är en av marknadens främsta utbildningar i hållbar utveckling och ISO 14001.

Innehåll

  • Genomgång av kraven i ISO 14001:2015, bredare strategiskt grepp
  • Vad menas med omvärldsanalys enligt kraven i ISO 14001:2015. Identifiering av intressenter och deras förväntningar och behov
  • Hur gör man i praktiken, omvärldsanalys, riskanalys, miljöutredning, miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner
  • Miljöstyrning, vilka rutiner krävs? inköp, avfallsplaner, kemikaliehantering, nödlägesberedskap mm
  • Vad avses med hot och möjligheter?
  • Riskhantering och ständig förbättring av miljöprestanda
  • praktiska tillämpningar på viktiga förordningar gällande bl.a. egenkontroll, avfall och producentansvar
  • Diskussion och exempel om tolkningar av kraven
  • Värdekedja och livscykelperspektiv

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris distans: 5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.
Pris: 6 700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm kontakta Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på
tel.0707-23 38 70
Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på
tel. 0730-45 87 35