Datum för examination

Nedan hittar du datum över kommande examinationstillfällen.
Tillfällen finns normalt i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm
 • 2023-04-21
 • 2023-05-12
 • 2023-05-26
 • 2023-09-15
 • 2023-10-06
 • 2023-10-13
 • 2023-11-03
 • 2023-11-10
 • 2023-11-17
 • 2023-11-24
 • 2023-12-08
Göteborg
 • 2022-12-09
 • 2023-10-20
Malmö
 • 2023-05-26

Kontakta Carina Trygg för att boka in dig på ett passande datum eller om du har önskemål om examination på annan ort än de som finns angiva ovan.