Nyheter

 • 2010-06-13
  SELGA och TD-Techdata

  Vi välkomnar SELGA och TD-Techdata som kunder till oss på Svensk Certifiering. Båda företagen har certifierat sig mot ISO 9001 och ISO 14001

 • 2010-05-24
  Certifiering av skolan

  En certifiering av skolan får många positiva effekter på verksamheten. Genom att upprätta en tydlig styrning av er skola kan det få gynnsamma effekter på hela verksamheten. Forskning visar att tydlig

 • 2010-04-22
  Certifiering av Skolan

  Svensk Certifiering har upprättat ett samarbete tillsammans med Svenska Institutet FMS för att utarbeta ett kravdokument som skall möjliggöra en certifiering av skolan. Kravdokumentet baseras på den i

 • 2010-04-22
  Lindebergh Elektronik

  Vi på Svensk certifiering gratulerar Lindebergh Elektronik för sitt ISO 14001 certifikat. Lindebergh Elektronik är sedan tidigare även certifierade för ISO 9001 och ISO 13485

 • 2010-03-29
  Affärsutveckling med certifiering

  Vi på Svensk Certifiering lägger särskilt fokus på att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde till er verksamhet. Vi identifierar tillsammans med er vilka som är era kritis

 • 2010-02-25
  Svensk Certifiering gratulerar

  Svensk Certifiering gratulerar Svenska skidlandslaget för alla fina prestationer under OS i Vancover. Härligt att vara svensk dessa dagar :-)

 • 2010-02-08
  Svensk Certifiering växer snabbast

  Vi på Svensk Certifiering upplever stort intresse på prisvärda certifieringar främst mot ISO 9001 och ISO 14001 och OHSAS 18001.

 • 2009-12-31
  Nyårslöften

  Nyårslöfte 1 från Svensk Certifierings är att satsa 1% av omsättningen för 2010 på att köpa förnyelsebar energi genom vindandelar i O2-energi AB. Nyårslöfte 2 från Svensk Certifiering, vi kommer a

 • 2009-12-20
  Ett certifieringsorgan som ligger rätt i tiden

  Svensk Certifiering är ett certifieringsorgan som ligger rätt i tiden, vi räknar med att expandera kraftigt inom samtliga branscher och vill komma i kontakt med konsulter inom certifieringsbranschen o