Nu är vi även ackrediterade mot ISO 13485

2022-02-14

Certifiering av ert ledningssystem mot medicinteknik ISO 13485 är mer aktuellt än någonsin.

Ledningssystemet ISO 13485 möjliggör att få till stånd produkter, tjänster och processer av hög kvalitet. Ledningssystemet underlättar även arbetet med bibehållen kvalitet, säkrare produkter/tjänster och mer nöjda kunder.


Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 27001, OHSAS 18001 samt ISO 45001.
Vårt ackrediteringsnummer är 2040.

Vill du veta mer om certifiering mot ISO 13485 kontakta då Tim Malmsten via telefon 0708-948873 eller Mail: tim.malmsten@svenskcertifiering.com