ISO 14001 certifiering / revision - Miljöcertifiering

ISO 14001-certifiering. Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för Ert företag. Att vi kontinuerligt genomför ISO 14001-revision på ert företag kan innebära flera fördelar för ert företag gentemot andra företag. Detta miljöarbete:

 • förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld
 • ger goodwill
 • ger effektiva kostnadsbesparingar
 • bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft

För att Ert företag ska kunna verka enligt ISO 14001 på ett smidigt och arbetseffektivt sätt arbetar Svensk Certifiering med Ert företag genom hela certifieringsprocessen. Målet är en kontinuerlig förbättring och utveckling av Ert miljöledningssystem.

Ett framgångsrikt miljöarbete innebär också att arbetet måste kommuniceras effektivt. En ISO 14001 certifiering med Svensk Certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att Ert företag lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 14001:2015 och är granskade mot ISO 17021 " ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.

Varför ISO 14001 certifiera Ert företag?

Fördelar med en miljöcertifiering:

 • effektivare användning av material, energi och avfallshantering
  - ger lägre kostnader·
 • personalen blir delaktig i miljöarbetet
  - ger kunskap och motivation
 • uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
  - ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget
 • systematik och dokumentation
  - ger ordning och reda
 • marknadsfördelar
  - vi ser allt oftare att ett iso-certifikat för ISO 14001 ger klara marknadsfördelar
 • förtroende mot kunder
  -en miljöcertifiering mot ISO 14001 inger förtroende och skapar bättre intern ordning

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att Ert företag tar ansvar för miljön

-gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra Ert företag och dess ledningssystem.

Resultat av vår miljöcertifiering

Vårt revisionsresultat skall ge er möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av er verksamhet. Vi vill också påvisa styrkor och brister i er verksamhet och ge er möjligheter att förbättra verksamheten ytterligare. Våra revisioner visar självklart också att ni följer standardens krav enligt era beskrivningar hur verksamhetens skall bedrivas samt hur ni tillämpar era processer.

En miljöcertifiering ISO 14001 kan med fördel kombineras med andra ledningssystem ex ISO 9001, ISO 50001 och arbetsmiljöcertifiering eller se även ISO 45001

Vi på Svensk Certifiering lägger särskild vikt vid att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för er verksamhet.Vill du veta mer kontakta:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89 säljare eller
Tim Malmsten 0708-948873 säljansvarig