Certifiering - vi certifierar mot följande standarder;

Vi erbjuder certifiering genom våra certifieringstjänster för de flesta branscher.

Vi fokuserar på att certifiering inte enbart skall resultera i ett certifikat via Svensk Certifiering utan också skall ge ett ekonomiskt och affärsmässigt mervärde för ert företag som stärker er konkurrenssituation mot övriga företag i er bransch. Detta kan vi erbjuda via vår långa erfarenhet och breda kompetens.

Kontakta Svensk Certifiering för mer information

Sälj- och marknadsansvarig
Tim Malmsten
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.com

ISO Certifiering